Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht -Shtator) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht -Shtator) 2022
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht -Shtator) 2022
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht -Shtator) 2022
Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE (Korrik-Gusht -Shtator) 2022

You may also like...