Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Mars) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Mars) 2022
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Mars) 2022
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar – Mars) 2022
Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE JANAR-MARS 2022

You may also like...