Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht-Shtator) 2020
Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020

You may also like...