Standarte dhe procedura qe duhen ndjekur per te bere kerkese per informim dhe ankeses