Drejtoria e Integrimit Evropian dhe Investimeve te Huaja

Drejtoria e Integrimit Evropian në Bashkinë Vlorë

Misioni kryesor i Drejtorisë së Integrimit Evropian është:

Të mbështesë dhe koordinojë strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi i Integrimit Evropian. Të sigurojë programimin dhe zbatimin me efiçencë të gjithë financimeve në kuadër të programeve të BE-së dhe donatorëve të tjerë, nga të cilat përfiton bashkia.

Kontakt

Emaili: integrimi@bashkiavlore.org

Për më shumë informacion mbi programet dhe mundësitë e financimit nga fondet e BE, ju lutem klikoni mbi linkun e mëposhtëm:

www.bpe.al