Konferenca e Kryetarëve të Grupeve

Nr Emer Mbiemer Pozicioni
1 Migena Balla Kryetare e Këshillit (PS)
2 Simo Petromilo Zv/Kryetare e Këshillit (PDS)
3 Klearda Rapushi Zv/Kryetare e Këshillit (BDI)
4 Anduel Tahiraj Kryetar Grupi (PS)
5 Agron Gjipali Sekretar i Keshillit te Bashkise