PËR MIRATIMIN E SHLYERJES SË ÇMIMIT TË SHITJES TË NEGOCIUESHËM MIDIS PALËVE, TË AMBJENTIT ME DESTINACION KOPSHT FËMIJËSH QË DO TË MARRË BASHKIA VLORË, I CILI DO TË NDËRTOHET NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE NË KATIN PËRDHE TË NJËRIT PREJ PALLATEVE, NË TRUALLIN QË DISPONOHET NË PRONËSI TË TIJ TEK ISH-FRIGORIFERI VLORË

SHKARKO DOKUMENTIN

You may also like...