Projektvendim, Per miratimin e menyres se realizimit dhe fondit financiar vjetor shtese te sherbimit, 2 projektvenime + relacion