Category: Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë...

Të nderuar qytetar!

Të nderuar qytetar!

Zbukurimet dekorative në qytet jane vendosur për ti dhënë bukuri dhe ngrohtësi festave të fundvitit, por papergjegjshmeria e disa personave po e cënon punen e bere me përkushtim. Në shumë nga sheshet dhe rrugët...

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

Lloji i diplomës: “Arkitekturë, Urbanistkë, Inxhinieri Ndërtimi”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe...

LISTA E KANDIDATEVE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR  ARDHUR NGA RASH

LISTA E KANDIDATEVE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR  ARDHUR NGA RASH

  LISTA E KANDIDATEVE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR  ARDHUR NGA RASH ID DAR PROFILI EMRI MBIEMRI RENDITJA 4075 Vlorë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 1 3248 Vlorë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 2 3240 Vlorë Arsimi Parashkollor...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES

PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES

NJOFTIM PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES Celet fondi per shperndarjen e shperblimit te lindjes. Familjaret e femijeve ne kete liste duhet te paraqiten prane Zyrave te Qendres Ekonomike, Vlore deri me daten 25,...

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE NGRITJE NE DETYRE  (Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË   Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”  Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...