Category: Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e...

Njoftim për listen e verifikimit paraprak – Mjek

Njoftim për listen e verifikimit paraprak – Mjek

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazuar në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 108, datë 27.11.2019 “Për miratimin e numrit të punonjësve të...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Teknolog Ushqimor” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Teknolog Ushqimor” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

Lloji i diplomës: “Shkencat e ushqimit, ose një fushë të ngjashme si ushqimi, kimia, biologjia ose shkencat bujqësore”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës: “Shkenca sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”   Drejtoria e Burimeve...

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V   Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe...

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE     (“Teknolog Ushqimor” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE (“Teknolog Ushqimor” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE (“Teknolog Ushqimor” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit) Lloji i diplomës:“ Shkencat e ushqimit, ose një fushë të...

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE     (“Mjek” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE (“Mjek” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE (“Mjek” në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit) Lloji i diplomës:“Mjekësi“, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Bazuar në...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE     DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës:“Shkenca...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE FITUESI “DREJTOR”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE FITUESI “DREJTOR”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve, Bashkia...