Category: Njoftime

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe...

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESI “PERGJEGJES”

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e...

Njoftim për verifikimin paraprak – 	Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren  në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Njoftim për verifikimin paraprak – Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e...

Njoftim për listen e verifikuar – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Njoftim për listen e verifikuar – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë...

Njoftim për verifikimin paraprak  – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Njoftim për verifikimin paraprak – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” ,  indryshuar,  si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë...

Të dashur qytetar!

Në fotot më poshtë jane dëmtuar përsëri ndriçimi i vendosur në disa peme🎄. Çdo punë që bëhet në qytet është për ti dhënë ngjyrë atmosferave të fundvitit. Do ju luteshim 🙏 çdokujt që mos prishni dhe...

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë...