Category: Projekt-Vendime

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRA NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETË GJITHË VLERËN E QIRASË.

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRA NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETË GJITHË VLERËN E QIRASË.

SHKARKO DOKUMENTIN

PËR MIRATIMIN E SHLYERJES SË ÇMIMIT TË SHITJES TË NEGOCIUESHËM MIDIS PALËVE, TË AMBJENTIT ME DESTINACION KOPSHT FËMIJËSH QË DO TË MARRË BASHKIA VLORË, I CILI DO TË NDËRTOHET NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE NË KATIN PËRDHE TË NJËRIT PREJ PALLATEVE, NË TRUALLIN QË DISPONOHET NË PRONËSI TË TIJ TEK ISH-FRIGORIFERI VLORË

PËR MIRATIMIN E SHLYERJES SË ÇMIMIT TË SHITJES TË NEGOCIUESHËM MIDIS PALËVE, TË AMBJENTIT ME DESTINACION KOPSHT FËMIJËSH QË DO TË MARRË BASHKIA VLORË, I CILI DO TË NDËRTOHET NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE NË KATIN PËRDHE TË NJËRIT PREJ PALLATEVE, NË TRUALLIN QË DISPONOHET NË PRONËSI TË TIJ TEK ISH-FRIGORIFERI VLORË

SHKARKO DOKUMENTIN

“PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHKËMBIMIT ME KUSHT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TRUALL NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT ARTUR SHEHU LIDHUR ME ZBATIMIN E PROJEKTIT “HAPSIRË E PARKIMIT 2 KATE NË SHËTIROREN BREGDETARE NGA FUSHAT E SPORTIT DREJT TUNELIT”, PJESË E PROJEKTIT VAZHDIM I LUNGOMARES, SEGMENTI JUGOR NGA FUSHAT E SPORTIT DERI TE TUNELI”.

“PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHKËMBIMIT ME KUSHT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TRUALL NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT ARTUR SHEHU LIDHUR ME ZBATIMIN E PROJEKTIT “HAPSIRË E PARKIMIT 2 KATE NË SHËTIROREN BREGDETARE NGA FUSHAT E SPORTIT DREJT TUNELIT”, PJESË E PROJEKTIT VAZHDIM I LUNGOMARES, SEGMENTI JUGOR NGA FUSHAT E SPORTIT DERI TE TUNELI”.

SHKARKO DOKUMENTIN

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË, QË PËRFITOJNË FAMILJET DHE INDIVIDËT E PREKUR NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “LIDHJA E RRUGËS TRANSBALLKANIKE ME SUPERSTRADËN FIER -VLORË”, SIPAS VKM NR.254, DATË 09.05.2018

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË, QË PËRFITOJNË FAMILJET DHE INDIVIDËT E PREKUR NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “LIDHJA E RRUGËS TRANSBALLKANIKE ME SUPERSTRADËN FIER -VLORË”, SIPAS VKM NR.254, DATË 09.05.2018

Shkarko Dokumentin