Category: Trafic

Projekte te Tjera

Projekte te Tjera

Projekti “Të luftojmë diskriminimin dhe të mbrojmë të drejtat e komunitetit LGBTI në Shqipëri” Organizata COC Netherelands dhe Komiteti i Helsinkit në Hollandë me mbështetje të Ministrisë së Punëve të Jashtme Hollandeze jenë implementuese...

Roli dhe funksionet e Koordinatorit lokal per ceshtjen e BE

Roli dhe funksionet e Koordinatorit lokal per ceshtjen e BE

Profili i punës Emërtim i pozicionit : Koordinator për çështjet e BE-së në Bashkinë Vlorë Qëllimi i pozicionit të punës Të forcojë kapacitetet qeverisëse të bashkisë në lidhje me BE-në dhe të informojë qytetarët...