Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore

Detaje te 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore
Parametri Vlera
Emri 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore
Shkarko Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore
Dokumenti 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore.pdf
Madhesia 190.47 kB
Krijuar ne: 03/13/2015 08:10
Aktualizaur ne 03/13/2015 08:13

You may also like...