MBI PËRDORIMIN E FONDEVE TË BASHKISË VLORË PËR NDIHMËN NDAJ FAMILJEVE TË SHTRESAVE NË NEVOJË, SI PASOJË E SITUATËS SË SHKAKTUAR NGA INFEKSIONI COVID-19

You may also like...