PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B NR.109, DATË 27.11.2019 “PËR MIRATIMIN E SISTEMIT TË TAKSAVE TARIFAVE VENDORE NË TERRITORIN E BASHKISË VLORË

Shkarko Dokumentin

 

You may also like...