PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E ZNJ.FATBARDHA ALLUSHAJ NË DATËN 10.04.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

Shkarko Dokumentin

 

 

You may also like...