NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 07.09.2015