njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-7-tetor-2015