MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z.HASAN HYSENAJ NË DATËN 10.01.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

Shkarko Dokumentin

 

You may also like...