Njoftim për dëgjesa publike, Dt. 26.01.2023

Të nderuar Anëtarë të Këshillit Bashkiak dhe Qytetarë të Vlorës..

Sikurëse jeni ne dijeni shërbimi në varrezat publike të qytetit me V.K.B i ka kaluar sektorit te shërbimit funeral në N.SH.P (Ndërmarrja e Shërbimeve Publike). Për këtë shërbim nga Administrata e Bashkise është bërë analiza e kostos që do të reflektohet në tarifen përkatëse.

Për këtë qëllim nesër, ditën e premte dt 26.01.2024 ora 10.00, në sallen e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë te Pallati i Kultures “Laberia” organizohet një konsultim publik me banorë dhe grupe interesi.

Jeni të ftuar për tu bërë pjesë dhe të bëheni pjesë e këtij diskutimi të rëndësishëm. Mendimet dhe propozimet tuaja janë të mirëpritura për një vendimarrje te drejtë duke respektuar dispozitave ligjore ne fuqi.

Ju uroj një mbasdite të këndshme!

You may also like...