NJOFTIM PËR PËRFUNDIM TË PEZULLIMIT

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Njoftim

Ju njoftojmë përfundimin e pezullimit të mëposhtëm dhe rivendosjen e proçedurave në afat, datë 15.08.2022.

Për shkak të mbylljes së ofrimit të shërbimeve në sistemet Online, gjë e cila ndikon proçeset dhe proçedurat e nisura nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,

Ju njoftojmë pezullimin e tyre dhe rivendosjen e afateve në një njoftim tjetër.

                                                                                               Drejtoria e Burimeve Njerëzore

You may also like...