Vlore – 18c-I Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000