Vlore – 18f-II Harta e tipologjisë të ndertimeve 10000