ProjektVendim, Miratimi i Bonusit te Qerase, Familjet e rruges Transballkanike