Projektvendim, Ndihma ekonomike nga fondi i kushtezuar