VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr133-DATE-20.12.2018