VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr129-DATE-06.12.2018