VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…

Detaje te 3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…

Parametri Vlera
Emri 3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…
Pershkrimi VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, etj
Dokumenti 3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 PËR PROCEDURAT E REKRUTIMIT, TË PËRZGJEDHJES, TË PERIUDHËS SË PROVËS, TË LËVIZJES PARALELE E TË NGRITJES NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË TË KATEGORISË EKZEKUTIVE, ETJ.pdf
Madhesia 155.8 kB
Krijuar ne: 03/13/2015 08:03
Shkarko VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…
Aktualizaur ne 03/25/2015 16:59

You may also like...