LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)

Detaje te 3. LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)
Parametri Vlera
Emri 3. LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)
Shkarko  LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)
Dokumenti LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014).pdf
Madhesia 348.44 kB
Krijuar ne: 03/13/2015 08:02
Aktualizaur ne 03/23/2015 09:23

You may also like...