Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Detaje te 4. Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Parametri Vlera
Emri Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Shkarko  Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dokumenti Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE.pdf
Madhesia 157.11 kB
Krijuar ne: 03/13/2015 08:05
Aktualizaur ne 03/13/2015 08:05

You may also like...