Vendim nr.6 dt 17.12.2020 “Mbi kryerjen e procedurave ligjore midis Bashkise Vlore dhe shoqerise “MATERIA CONS.al ” SHKP sipas percaktimeve te VKB nr.58 Date 05.082020″

 

Kliko per te Shkarkuar Vendimin

 

 

You may also like...