Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)

Detaje te 5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)
Parametri Vlera
Emri 5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)
Shkarko  Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)
Dokumenti 5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (i perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013).pdf
Madhesia 158.85 kB
Krijuar ne: 03/13/2015 08:06
Aktualizaur ne 03/13/2015 08:07

You may also like...