Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Detaje te 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
Parametri Vlera
Emri 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
Shkarko Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
Dokumenti 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE.pdf
Madhesia 99.21 kB
Krijuar ne: 03/13/2015 08:07
Aktualizaur ne 03/13/2015 08:07

You may also like...