Ujësjellës Kanalizime pasi siguroi furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve të “Karabashit”, të cilët vuanin prej vitesh mungesën e ujit, me anomali të theksuara në furnizim, ka përfunduar edhe ngritjen e infrastrukturës përkatëse. Saldatorët tanë mundësuan prodhimin dhe montimin e kasetave të kolektorëve të furnizimit me ujë dhe të matësave për këtë zonë.

Fotografia e Bashkia Vlorë

You may also like...