NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT

____________________________________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë punonjësit e Bashkisë Vlorë, se njësia Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve e ushtron aktivitetin pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Aktiviteti i saj është i bazuar në Ligjin 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve” dhe akteve nënligjore të tij.

 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

 

 

 

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”,

e-mail: info@vlora.gov.al

www.vlora.gov.al;

 

You may also like...