Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Adelajda Fejzaj
2. Albion Aliaj
3. Arjola Mataj
4. Bleona Rushani
5. Denisa Veizaj
6. Dionisa Ramaj
7. Erina Boraj
8. Evgjeni Bazaj
9. Fabiola Islami
10. Ornela Muçaj
11. Romina Sinanaj
12. Sara Beda
13. Stela Gockaj

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 24 Dhjetor 2019, ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...