Per Autorizimin e Firmes se Kryetarit te Bashkise

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË

Nr. 9987 prot.                                                                                                           Vlorë, 31.10.2017

 URDHER I BRENDSHEM

Nr. 205 date 1.10.2017

 “Per Autorizimin e Firmes se Kryetarit te Bashkise”

Lexo te plote

You may also like...