SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST NË DREJTORINË E INVESTIMEVE TË HUAJA DHE INTEGRIMIT NË BE”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARESPECIALIST NË DREJTORINË E INVESTIMEVE TË HUAJA DHE INTEGRIMIT NË BE

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist” Drejtorinë e Investimeve Huaja dhe Integrimit BE Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet perfundimtare për këtë pozicion:

1. Fation Rustemi               84 pikë
2. Daniva Jaupaj                78 pikë
3. Albana Naçi                    73 pikë
4. Fatime Hasani                72 pikë
5. Bledar Selmanaj             70 pikë
6. Madita Hamiti                70 pikë
7. Suela Koçiaj                    70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...