projekt vendim mbi dhenien e titullit qytetar nderi te konsulles italiane juana micheli