SHPALLJE PARAPRAKE E LISTES FITUES “PERGJEGJES”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninPërgjegjës Sektorin e pranimit,Drejtoria Taksave dhe Tarifave vendore, Bashkia Vlorë, me procedurën e ngritjes në detyrësipas parashikimeve nenit 26 ligjitKND shpall fitues për këtë pozicion:

1. Ermal Pekmezi       83 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...