SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin Specialist ”Arkitekt Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinëekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjit, KPP shpall fituesit  për këtë pozicion:

1. Erisa Muka                  73 pikë

2. Ingli Xhaferaj              70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...