Njoftim për listën e verifikuar – Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Çerdheve dhe Sportit

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil:

1. Fjona Cukani
2. Kreshnik Spaho
3. Marsela Begotaraj
4. Orlinda Sinanaj
5. Silvana Nikaj

Procedurat e konkurrimit do zhvillohet datën 13.10.2020 ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...