PEZULLIM AFATESH

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Për shkak të mbylljes së ofrimit të shërbimeve në sistemet Online, gjë e cila ndikon proçeset dhe proçedurat e nisura nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,

Ju njoftojmë pezullimin e tyre dhe rivendosjen e afateve në një njoftim tjetër.

                                                                                               Drejtoria e Burimeve Njerëzore

You may also like...