Vlore – 18c-VIII Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000 (orikum-tragjas)

You may also like...