Vlore – 18h Harta e zonave me prioritet zhvillimi dhe zonave subjekt i PDV 25000