Figura dhe roli i Ismail Qemalit në zhvillimet politiko-shoqërore

49584177_10155964149942541_6411718692060528640_o
50397895_10155964149132541_3318287541001519104_o
50422614_10155964149962541_8745453764355293184_o
50431348_10155964148887541_4238718166613622784_o
50442145_10155964149792541_4233363441907138560_o
50520756_10155964149252541_2053447349098774528_o
50532317_10155964149267541_3187674974190043136_o
50583703_10155964149842541_4112269222703267840_o
50593711_10155964149857541_3376168886809395200_o
50748293_10155964148777541_6266773974001123328_o

Zhvillohet në sallën Rilindja të Universitetit “Ismail Qemali” Konferenca shkencore, “Figura dhe roli i Ismail Qemalit në zhvillimet politiko-shoqërore në fillim të shek.XX dhe shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë”, organizuar nga Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Albanalogjike-Tiranë dhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.

You may also like...