Projektvendim, One Stop Shop, Per nje rishperndarje te fondit te investimeve te parashikuar ne VKB nr.1 Per buxhetin e Bashkise Vlore