PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE