PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE

Detaje te 4. PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE
Parametri Vlera
Emri 4. PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE
Pershkrimi Këshilli i Bashkisë Vlorë në mbështetje të nenit 25 pika 1 germa c, nenit 27 pika 4 gërma c të luigjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar…
Dokumenti PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE.pdf
Madhesia 330.6 kB
Krijuar ne: 11/03/2015 00:00
Shkarko PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE
Aktualizaur ne 11/09/2015 04:51

You may also like...