PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT

Detaje te 5, PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT
Parametri Vlera
Emri 5, PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT
Pershkrimi Këshilli i Bashkisë Vlorë në mbështetje të nenit 14, nenit 15 pika 1 gërma a, neni 17 pika 1 të ligjit nr.112/2013  ”Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë”:
Dokumenti PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT.pdf
Madhesia 1.41 MB
Krijuar ne: 11/04/2015 00:00
Shkarko PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT
Aktualizaur ne 11/09/2015 04:53

You may also like...