SHPALLJA E DATËS PËR KRYERJEN E TESTIMIT, “SPECIALIST PRANIMI”

Ju njoftojmë se procedura e konkurimit për pozicionin “Specialist Pranimi” do tê zhvillohet në datën 10.12.2019, ora 11:00 ne ambjentet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë.

You may also like...